PORTAL SIJIL PERNIAGAAN SSM & LESEN KEWANGAN MOF

Daftar SSM Online

REGISTER SSM ONLINE

DAFTAR SIJIL PERNIAGAAN SECARA ATAS TALIAN

ROB (Enterprise/ Trading/ Resources/ Services/ Empire/ Legacy/ Ventures/ Global/ Shop/ Cafe/ Supply/ Agro/ Store/ Garage/ dll..)

RENEW BUSINESS ONLINE

PERBAHARUI PERNIAGAAN SECARA ATAS TALIAN

(Jika telah tamat tempoh lebih 12 bulan tidak boleh di perbaharui)

Daftar SSM Online
Reprint CTC

REPRINT BUSINESS CERTIFICATE

CETAK SEMULA SIJIL PERNIAGAAN

Perkongsian / Milikan Tunggal (ROB) & Sdn Bhd (ROC)

CHANGE BUSINESS INFORMATION

UBAH MAKLUMAT PERNIAGAAN

(Alamat/ Pemilik/ Rakan Kongsi/ Cawangan & Maklumat Perniagaan)

Terminate SSM Business
Terminate SSM Business

TERMINATE BUSINESS

MENAMATKAN PERNIAGAAN

(Tutup Perniagaan/ Muflis/ Kematian/ Perintah Mahkamah)

Pastikan Sijil SSM tidak tamat tempoh untuk membuat Penamatan